Дидактичні ігри для формування швидкості читання
24.03.2013, 22:02
 Читання на одному диханні декілька слів у різному темпі читання, з різною силою голосу.

 Мовні зарядки.
- Пір’їнку здути з долоньки;
- Подути як сердитий вітрюган і т.д.

 Імітація звуків.
- Як ричить тигренятко : р- р – р – р…
- Поїдемо на поїзді : чух – чух – чух…

 Систематичне проказування скоромовок у різному темпі.
Ішов Прокіп – кипів окріп,
Прийшов Прокіп – кипить окріп,
Як при Прокопові,
Так і при Прокописі,
І при Прокопенятах.

 Промовляння чистомовок.
Ча – ча – ча – вкусила калача
Ач – ач – ач – летить пугач.
Чі – чі – чі – котик на печі.
Чу – чу – чу – нікуди не втечу.

 Таблиці Шульте
Дивлячись на центральну цифру, «позбирати» числа з наростанням натурального ряду, не переміщуючи погляду. Починати потрібно з найменших таблиць, поступово переходячи до складніших, наприклад:
1 3 5
8 6 2
4 7 9

9 1 18 13 4
22 15 10 5 7
6 24 2 14 25
16 19 23 17 11
12 8 21 20 3

 Піраміди складів, слів.
Перед учнями ставиться завдання: не зводячи очуй з точки (починаючи з верхньої), намагатися побачити букви, склади чи слова ліворуч і праворуч.

М * А НЕ * БО
Л * О ЗО * РІ
С * И ХМА * РА
Т * І МІ * СЯЦЬ
К * У СОН * ЦЕ

 Словесні піраміди

САД ЛІС
САДИ ЛІСОК
САДОК ПУЩА
САДІВНИК ПЕРЕЛІС
САДІННЯ ДІБРОВА

 Читання складових таблиць різного рівня складності
Прочитати утворений з горизонтальних і вертикальних букв склад на одному диханні. На перших порах пропонуються таблиці з уже утвореними складами, потім з деякими пропущеними клітинками, а пізніше таблиці для самостійного утворення складів.
А О У І Е И Я Ю Є
М ма мо му мі ме ми мя мю мє
В ва во ву ві ве ви вя вю вє
Л ла ло лу лі ле ли ля лю лє
К ка ко ку кі ке ки кя кю кє

А О У І Е И Я Ю Є
КВ ква кво кву вкі кве кви
ВН вна вно вну вні вне вни вня вню внє
СК ска ско ску скі ске ски
ПЛ пла пло плу плі пле пли пля

А О У І Е И Я Ю Є
СПЛ
СТР
СКЛ
ВЗЛ

 Читання таблиць згори донизу
Дітям пропонується прочитати невеликий віршований текст, фіксуючи погляд на вертикальній лінії.
Веселі вишні вкрили віти,
Виблискують з гущавини.
Василько воду ллє на квіти,
Щоб вищі виро сли вони.

 Читання гнізд споріднених слів
Прочитати споріднені слова на одному подиху зверху вниз.
ЛІС
ЛІСИ
ЛІСОК
ЛІСОВА
ЛІСОЧОК
ЛІСНИК


(вміння передбачати)
 Загадки чи віршики у яких слід додати риму.
Гра «Морська хвиля змила слово»
Вчитель читає загадку, а діти мають передбачити розгадку і відповісти.
Дивний ключ у небі лине,
Не залізний, а пташиний
Цим ключем в осінній млі
Відлітають ….. (журавлі).

Вчитель читає початок речення, а діти мають його закінчити.

Діти, звісно, вчаться в …
А комбайн працює в …
Ми лікуємось в …
А стрижемось в …
Ліки беремо в …
А книжки в … .

 Читання прислів’їв, приказок, слів з недописаними частинами.
Вчитель пропонує прочитати слова на карточках, в яких пропущені окремі склади.

«Слова спокійно жили в книжці,
В яку вдалось пролізти мишці.
Вона початки відкусила
У себе в нірці схоронила.»

... рона (ворона)
… рова (корова)
… ито (сито)
… іто (літо)

Ішов інди… з індичк… ,
Ішо… понад водичк… ,
А за ни… - індичат…
Починай… все спочат… .

 Деформовані слова.
На карточках дітям пропонуються слова написані з переставленими буквами. Діти мають якнайшвидше переставити букви і прочитати правильне слово.

АЛШКО
КАРЧІ
ЕЛСО

Ще один вид таких вправ слова з пропущеними голосними.
Гра «Діряві слова»
С Л В Й
Л С Т В К
Р Б
 Деформовані тексти
Завдання для роботи в парі або невеликій групі. Дітям пропонується правильно прочитати текст, переставивши склади місцями.
чуБа – м’ячик титькося,
баПотививсь четьхося.
кЯ побавивсь мит мечм’я
от лазивсь кимгір пламеч.Ці вправи впливають на формування навичок правильного, свідомого та швидкого читання.

 Вправа на уважність
Прочитати слова і визначити у них спільну частину, склад або букви, якими відрізняються
ГРІМ МАК
РІКА РАК
ЗОРІ ТАК
РІТА ЛАК
РІЖУ БАК

 Знайди пеньок
Показати слова на кілька секунд на карточці, а діти мають назвати зайве слово.
КИТ
КИТ
КІТ
КИТ

 Вправа «Не зіб’юсь».
НІС
Ніс
НІС
РІС

 Гра «Які слова заблукали?»
Прочитати текст, назвавши слово яке підходить по змісту, а не те, що написане.

Щебетала пташечка під крилечком,
Сподівалась пташечка весни з літечком.

 «Знайди помилку»
Діти мають прочитати правильно, помінявши слова так, щоб слово з першого стовпчика за змістом відповідало б слові з другого стовпчика.
ЗИМА – СІЧЕНЬ
ВЕСНА – БЕРЕЗЕНЬ
ЛІТО – ТРАВЕНЬ
ОСІНЬ – ВЕРЕСЕНЬ.

 Гра «Прочитай слово у слові».
Із запропонованого слова скласти всі можливі нові слова.
ЛАСТІВКА
СІТКА, СТІЛ, СТАВ, ЛАВКА, ЛІС, ЛАСКА, ВІЛ, ВАТА, ЛАТКА, СІК,ВІК…

 «Побудуй слово»
Вчитель пропонується слово, в якому під кожною буквою стоїть цифра. Діти ж мають за поданими цифровими знаками скласти своє слово, використовуючи букви із запропонованого вчителем.
ВОКЗАЛ
4 5 6 6 5 4 3 2 4 5

 Гра «Розсипанка»
Із слів, які написані на геометричних фігурах, листочках, пелюсточках і т.д., скласти прислів’я.

 Гра «Зашифроване прислів’я».
Прочитати, дотримуючись порядку цифр, написаних під таблицею.
БУ 1 ВИМ 2 ДЬ 3 ЛИ 4 ЛІ 5 НЕ 6
НИ 7 ТИ 8 ХО 9 ЧЕШ 10 ЩАС 11

9, 10, 1, 8, 11, 4, 2, 6, 1, 3, 5, 7, 2.

 Гра «Розплутай ниточки»
На дошці малюю переплутані «ниточки». На одному кінці «ниточки» - цифра, на іншому – буква. Якщо учні правильно визначать якій цифрі відповідає яка буква і розставлять їх по порядку, то прочитають слово.
2 4 3 5 1

Е О
С
Ц
Н

 Гра «Фантазери».
У запропонованих словах замість рисок потрібно уявити букву «о» і прочитати. Перший раз читати повільно, другий – швидше, третій – дуже швидко.
Д - бр - г – л – д м – з – к
С – р – м г – р – х г – л – с
М – р – з к – л м – л – к –
К – мп – т з – л – т - б – л – т –
Ж – вт – к м – л - т – к з – л – т –
К – л – с – к б – р – шн - п – в – р – т
П – р – ш – к п – т – п в – л – кн –
Л – т в – г – нь с – р – к

Коли діти будуть добре справлятися із такими карточками можна запропонувати їм трохи складніші, наприклад: замість першої рисочки підставляти букву «е», а замість другої – «а».
Т – м - в – н - сп – к –
Г – н - тв. – рд - р – дьк –
Сц – н - в – рб - з – бр –
Д – сн - в – сн - р – бр –
П – н – л м – д – ль м – т – л
Т - - тр ф – рм - с – стр –
Ст. – жк - м – ж - г – кт – р
Кр – йд - п – к – р Ст – ф -
Потім завдання можна ще ускладнити: прочитати слова у колонках, уявляючи на місці рисок вказані букви, які позначають голосні звуки.

Е Е А И И А
С - р - д - д - т - н -
Ч - р - мх - б - л - н -
В - с - л - к - сл - чк –
З - л - н - с - в - н -
П - р - к - з д - в - н -
Н - б - с - хв - л - н -
См-р - к - ш - пш - н -

 Гра «Збери намисто»
Збери «намисто» із складів. Прочитай двічі утворену скоромовку. Прикладом такої таблиці може бути така таблиця:

Тиш і
туш го
вий ка
В
із ком шкре
ка
ниш но вуш

миш ніс
шла ки
ри до
ком ри.

бо

Або така де замість крапок потрібно вставити букви так, щоб вони були закінченням усіх слів.

абе чис
деся світ
мі … се …
ті теп
сі са

Ще один вид таблиць до цієї ж гри.


Ідучи за цифрами – підказками, потрібно скласти прислів’я.

10 лащиться 7 а 2 не 9 що
5 що 1 бійся 6 бреше
3 того 8 того 4 собаки

4 море 7 дурна 2 й
1 ворона 5 літає 8 вертається

6 його 2 такий 4 чорт 3 страшний
1 не 7 малюють 5 як

10 дивиться 8 в 5 а 1 скільки 6 він
2 вовка 4 годуй 7 все 9 ліс 3 не

 Вправа «Знайди кінець»
Прочитай частину вірша в першій колонці, а в другій знайди його закінчення.

Сива кізка скік та скік слово «мама» написало
Стоїть баба снігова щоб родило житечко
Ой , мороз, який мороз! Хтось на дворі гупотить

Тихо спить собі ведмідь здоровенна голова
По снігу дівча гуляло через річку на той бік
Сійся жито і пшениця треба взяти нам лопату
Принесла я вам літечко лиш над містом сонце
встане
Щоб город перекопати всіх пташок проймає дрож
Ти прокинься рано – рано шкідників ним добуває
Дзьоб міцний і гострий має буде дітям паляниця

 Гра «Слова з трьох (чотирьох, п’яти) букв.»
У цю гру бажано грати до того часу, поки діти не навчаться швидко і легко придумувати слова, які складаються з трьох, чотирьох чи п’яти букв. Щоб ця гра не набридала і завжди була цікавою, можна її урізноманітнити, придумавши казку. Наприклад:
«Жив був (хто?) … (вчитель пропонує перше слово, яке складається з трьох букв – дід). У нього болів (що?) … (зуб). Зайшов він в (куди?) … (дім). Хотів з’їсти (що?) … (сир). Раптом прилетіла (хто?) … (оса). Вона впала в (куди) … (суп). І т.д.
В одному далекому царстві жив (хто?) … (вчитель пропонує слово з чотирьох букв – слон). Він дуже любив їсти (що?) … (диню). Одного дня він стояв біля (чого?) … (дуба) і жував (що?)… (лист). До нього підійшов (хто?) … (тигр). Він сказав? «Давай підемо в (куди?) … (цирк)». І т.д.

 Гра « Чи є такий предмет».
Попросіть дитину прочитати слова і сказати, чи існують ті предмети або явища, які вони позначають.
1. Кущ, баж, мед, вім, фап, лук, цюн, ніч, гач, сад, жіб, таз, чуб, пек, шар, зиг, яма, хор, різ.
2. Буря, гафо, нота, діту, жатю, птах, зіду, осел, ірек, вухо, кюса, цирк, хрест, борщ, шпак, рюза.
3. Актор, вимус, бочка, жнифя, голос, парта, ізюнт, хітко, земля, церпа, сосна, диван, чвари, труби, осаті, фрукт.
4. Родина, вулира, ремінь, цукода, береши, палиця, чіт асу, музика, дірєня, кисіль, жибань.
5. Загадка, чи батон, фільток, кімната, руфлон, веселуб, учитель, голубіж, метелик, бджуза, іграшка, дів чиря.

 Вправа «Точно і швидко. Хто або що?»

Вчитель називає дію, учні мають якнайшвидше сказати хто виконує цю дію.
Нявчить - кіт виє –
варить - каркає –
гавкає - лікує –
дзижчить - малює –
шипить - замітає –

 Вправа «Слухай! Називай якомога більше слів»

Вчитель називає дію, а учні мають назвати якомога більше предметів, які виконують цю дію.
Пливе - пароплав, човен, плавець, качка, риба, кит.
Летить –
Росте –
Шумить –
Хвилюється –

 Вправа «Замасковані слова»
Читаючи завдання з картки потрібно встановити межі слів у реченні. Читаючи, потрібно робити відповідні паузи.
1. Непомітнонадійшовранок.
2. Уселісталошумно.
3. Забрехалисобаки, заревіликоровитателята.
4. Цілаотараовецьтакібекалаімекала.
5. Великийпівеньстрибнувнавербовий
перелазіголоснозакукурікав.

 Гра «Доповни за змістом»
Учневі потрібно швидко прочитати, доповнюючи речення за змістом.
1. Рідна, лагідна, найдорожча, ніжна, найдобріша - …
2. Запашний, білий, смачний, духмяний, пшеничний - …
3. Білий, холодний, пухкий, іскристий - …

 Вправа «Книжковий гробачок»
У кожній групі слів потрібно відновити відсутні букви на позначення голосного звука, орієнтуючись на перше слово.
Мед – слдкй, лпвй, зпшнй, грчнй, прзрй, янтрнй.
Дуб – мгтнй, крслтй, стрй, рзлгй.
Лисиця – рд, хтр, пхнст, прдк, спртн, хвстт.
Мама – крсв, млд, рдн,мл, дрг.

 Гра «Хто перший прочитає»
Утворити слова з букв на позначення приголосних у лівій колонці і на позначення голосних у правій. Читаючи другий раз, праву колонку пропонується закрити.

ДРВ ЕЕО ЧТНН ИАЯ
ЗМ ИА ПСЬМ ИО
ДРГ ООА МТМТК АЕАИА
МЛК ООО МЛВНН АЮАЯ
СМТН ЕАА ФЗКЛЬТР ІУУА

 Вправа « Прочитай, не звертаючи уваги на колір»
ЧЕРВОНИЙ ЗЕЛЕНИЙ
ЖОВТИЙ СИНІЙ КОРИЧНЕВИЙ
ЧОРНИЙ ГОЛУБИЙ ЗЕЛЕНИЙ
СИНІЙ ЧЕРВОНИЙ ГОЛУБИЙ
ЗЕЛЕНИЙ ЧОРНИЙ ЖОВТИЙ
СИНІЙ КОРИЧНЕВИЙ СИНІЙ
ЧОРНИЙ ЧЕРВОНИЙ

 Променеподібні таблиці
Прочитай, дивлячись на початок слова.
б
бець
бороб
ХЛІ бчик
бний
бина
бниця

Прочитай, дивлячись на кінець слова.
ліс
часни
пень
дзвін ОК
ріж
стіж
пиріж

 Гра «Буквений хаос»
Дітям потрібно знайти і закреслити в хаосі букв слова на запропоновану тематику (наприклад 4 чоловічі імені).
І Г О Р Ж О
П Е Н А К Р
К У Р Ь І Й
О П Е Т Р О
А Н Т О Н Л
З М Ю Р І Й

 Гра «Заміни букву»

Гра для роботи в парах. Кожній парі пропонується дібрати і записати нові слова, що відрізняються від поданого в картці першою буквою (звуком).

Наприклад: рік (сік, тік, бік, лік) ;
рак (мак, бак, так);
чайка ( майка, гайка, байка).

Категория: ЧИТАННЯ ЯК ПРОБЛЕМА | Добавил: Липяшка | Теги: ЧИТАННЯ, дидактичні, ігри
Просмотров: 25410 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 3.7/3
Всего комментариев: 0
avatar