В категории материалов: 23
Показано материалов: 1-23


.

Методичний порадник | Просмотров: 2333 | Загрузок: 0 | Добавил: yrok | Дата: 18.04.2017 | Комментарии (0)

Стаття висвітлює проблему впливу мистецтва на людину та її виховання, формування особистості, сприйняття музики та поглиблення світогляду. Саме тому, всі аспекти навчання і виховання повинні бути спрямовані на розкриття обдарованості кожної дитини та розвиток її творчої особистості.
МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ | Просмотров: 1151 | Загрузок: 0 | Добавил: tkachenkom86 | Дата: 11.02.2016 | Комментарии (0) Автор: Ткаченко Марія Володимирівна

.

МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ | Просмотров: 3002 | Загрузок: 958 | Добавил: yrok | Дата: 20.11.2015 | Комментарии (0) Автор: Яриш Світлана Анатоліївна

Етика та мораль часто асоціюються з релігійним вихованням, однак школи також можуть давати учням важливі уроки осмислення етичної поведінки.

«Існує великий страх, що так чи інакше викладання етики у школі сформує в дітей якусь певну релігійну точку зору, – каже доктор філософіє зі США Брюс Вайнштейн. – І все-ж таки у школі просто неможливо не вчити етики».

МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ | Просмотров: 2076 | Загрузок: 0 | Добавил: yrok | Дата: 24.07.2015 | Комментарии (0)

Що саме відрізняє практику  "відмінного" вчителя початкової школи від "хороших" вчителів початкових класів? У  нас є деякі цікаві відповіді від дослідників  Лондонського університету  освіти.

МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ | Просмотров: 2068 | Загрузок: 500 | Добавил: yrok | Дата: 24.07.2015 | Комментарии (0)

1Загальна структура уроку.
Основна дидактична мета уроку: його місце в системі уроків з теми, основні моменти уроку, дозування часу, дотримання основних вимог до оформлення уроку, використання часу на уроці.
МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ | Просмотров: 16019 | Загрузок: 0 | Добавил: yrok | Дата: 21.07.2015 | Комментарии (0)

Професійно обумовлені вимоги до вчителя в педагогіці виражаються термінами “професійна придатність” і “професійна готовність”. Під професійною придатністю розуміють сукупність психічних і психофізіологічних особливостей людини, які необхідні для досягнення успіху в обраній професії. Під професійною готовністю – психологічну, психофізіологічну, фізичну готовність (тобто професійну придатність) та науково-теоретичну і практичну підготовку педагога.

МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ | Просмотров: 3204 | Загрузок: 0 | Добавил: yrok | Дата: 18.12.2014 | Комментарии (0)

Перш за все давайте розглянемо функції вчителя і ті вимоги до нього, які зумовлені їх змістом. Дослідження багатьох учених (Н.В.Кузьміна, В.О.Сластьонін, А.І.Щербаков та ін.) переконливо доводять, що в навчально-виховному процесі виявляють себе такі взаємопов’язані функції (види діяльності) вчителя:

МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ | Просмотров: 7495 | Загрузок: 0 | Добавил: yrok | Дата: 18.12.2014 | Комментарии (0)

Будь-яка праця має потребу в заохоченні, у моральному стиму­люванні, а навчальна праця в силу своєї специфіки має особливу потребу в цьому. Якщо ви пам'ятаєте зі шкільних років, учням зав­жди здавався найпривабливішим у роботі вчителя процес перевірки зошитів і виставляння оцінок. Однак із практики роботи ми знаємо, що це навряд чи не найважчий момент у викладацькій роботі. І мова йде насамперед не про критерії оцінювання за окремими предметами (вони, як правило, викладені в навчальних програмах), а про ви­ховні можливості бальної оцінки. Оцінка тільки як засіб контролю знань і регуляції поведінки учнів вичерпала себе. Великий гуманіст В. О. Сухомлинський основне призначення педагогічної оцінки бачив в підвищенні людської гідності дитини: «Педагогічна оцінка пови­нна спонукати дитину бути краще, вона повинна допомогти дитині бачити її кращі якості» (Сухомлинський В. О. Як виховати дійсну людину, с. 520).

МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ | Просмотров: 2101 | Загрузок: 0 | Добавил: yrok | Дата: 18.12.2014 | Комментарии (0)

Щоразу, коли ми випускаємо учнів четвертого класу, постає про­блема: як написати характеристи­ки? Адже за сухими, на перший погляд, словами стоїть людина, її особистість і душа.

Це питання не складне для пе­дагога, який не думає про майбутнє своїх учнів. Зустрічаються вчителі, що пишуть одну характеристику на кількох учнів, підставляючи лише потрібне прізвище. Таким чином у класі із тридцяти учнів виявляється чотири-п'ять груп дітей з абсолют­но схожими рисами характеру, мо­тивами поведінки, психологічними особливостями.

МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ | Просмотров: 3286 | Загрузок: 0 | Добавил: yrok | Дата: 18.12.2014 | Комментарии (0)

Особисті якості вчителя

Суть педагогічної роботи — бути посередником між рівнем роз­витку учня і рівнем загальної культури. Учитель повинен бути цікавий учням. Психологи називають це «ефектом ореолу». Учитель просто зобов'язаний використовувати його у своїй роботі, якщо він хоче стати професіоналом. І тут немає дріб'язків: уміння правильно одягтися, постановка голосу, манера спілкування, почуття такту та ін. 

МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ | Просмотров: 2042 | Загрузок: 0 | Добавил: yrok | Дата: 18.12.2014 | Комментарии (0)

Кілька неформальних принципів побудови відкритого уроку

Відкритий урок на конкурсі «Учитель року» - явище центральне. До нього прикута увага всіх учасників і співучасників, він піддається майже рентгенівському аналізу з боку журі та методистів і при цьому залишається найбільш спірним явищем, що приводить до дискусії чи навіть інтригує. Він подібний до шахової партії, в якій трохи запрограмовані дебюти переростають у нескінченну кількість імпровізаційних продовжень. Тому сценарно розписати відкритий урок неможливо, але визначити деякі принципи необхідно.

МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ | Просмотров: 2029 | Загрузок: 0 | Добавил: yrok | Дата: 18.12.2014 | Комментарии (0)

від Семена Богуславського, канд. пед. наук, директора московської школи № 1274 ім. В. В. Маяковського, заслуженого вчителя Росії, академіка Академії творчої педагогіки

МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ | Просмотров: 2606 | Загрузок: 0 | Добавил: yrok | Дата: 18.12.2014 | Комментарии (0)

Особистісно-орієнтоване навчання і виховання молодших школярів можливе лише за умови сформованості у сучасного вчителя високого рівня педагогічної культури і її етики. В основі етики вчителя лежать гуманістичні цінності. Любов до людей доброта, довіра, розуміння позиції іншого, прагнення до саморозвитку і само актуалізації, відкритість до нового досвіду тощо.

МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ | Просмотров: 4887 | Загрузок: 0 | Добавил: yrok | Дата: 18.12.2014 | Комментарии (0)

1. Уміння “переводити” зміст процесу виховання в конкрет­ні педагогічні завдання: вивчення особистості і колективу для визначення рівня їх підготовленості до активного оволодіння новими знаннями і проектування на цій основі розвитку колек­тиву й окремих учнів; виділення комплексу освітніх, виховних і розвивальних завдань, їх конкретизація і визначення завдан­ня, що домінує.

МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ | Просмотров: 4568 | Загрузок: 0 | Добавил: yrok | Дата: 13.11.2014 | Комментарии (0)

ТО (тематичне оцінювання ) виставляють у числі. ТО можна виставляти й автоматично, з урахуванням поточних оцінок і навчальної активності учнів.

Праворуч записують номер уроку, дату, зміст роботи на уроці, якщо це урок ТО, то пишуть: число, ТО, тема, за якою проводять ТО, вид ТО.

МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ | Просмотров: 3343 | Загрузок: 0 | Добавил: yrok | Дата: 13.11.2014 | Комментарии (0)

Учитель, як і будь-яка інша людина, має свої потреби. За пірамідою потреб А. Маслоу, їх п'ять. Це й суто матеріальні потреби, потреби в безпеці та соціальні. Однак дві найвищі сходини займають потреби в повазі та самореалізації. Із чого складаються кроки до досягнення задоволення цих потреб у молодих учителів?

МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ | Просмотров: 2277 | Загрузок: 0 | Добавил: yrok | Дата: 13.11.2014 | Комментарии (0)

Стаття з журналу "Учитель початкової школи" №2, 2014
Фізкультхвилинки у супроводі дидактичних віршів
Автор: Людмила Старченко
МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ | Просмотров: 1824 | Загрузок: 803 | Добавил: uvenal | Дата: 25.04.2014 | Комментарии (0) Автор: Людмила Старченко

Неодмінною частиною роботи класного керівника є організація діяльності учнів, що включає їх

у різно­манітні взаємини з людьми й навколишнім світом. Ор­ганізація школярів, а також

колективу школярів перед­бачає знання психолого-педагогічних

особливостей як окремого школяра, так і групи загалом.
МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ | Просмотров: 2491 | Загрузок: 0 | Добавил: yrok | Дата: 03.04.2013 | Комментарии (0) Автор: 007

1.Школа, клас, дата проведення уроку.                                                                                                                                            

2.Тему уроку, завдання уроку.                                                         

Обладнання  уроку

3.Які засоби навчання використовував учитель.

4.Чи підготовлено наочні прилади й технічні засоби.

5.Як підготовлено класну дошку до уроку.

МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ | Просмотров: 3383 | Загрузок: 0 | Добавил: yrok | Дата: 03.04.2013 | Комментарии (0) Автор: 007

ПІДВИЩЕНИЙ

Намагаючись установити залежність між манерою поведінки, розмовами та кар'єрним ростом, соціологи дійшли висновку: украй рідко досягають підвищення по службі люди з високим голосом. Багато хто з них «застряє» на посадах секретарів, заступників, будучи так і не оцінені по достоїнству. На жаль, якою б корисною інформацією не була наповнена мова «дзвенячого», вона не вселяє довіри, веде від змісту до форми «виконання». Погіршує становище і звичка кричати: високий голос уселяє тривогу, його власника часто переривають із метою «передохнути», на що той відповідає ще більшим підвищенням голосу. Адже якось треба доказати своє?! «Я чую вас, можете не кричати», - ця фраза є цілковито марною стосовно людини з підвищеним голосом, особливо, якщо вона вирішила висказати щось важливе, та ще й по телефону.
МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ | Просмотров: 1626 | Загрузок: 0 | Добавил: yrok | Дата: 03.04.2013 | Комментарии (0) Автор: Наталя Миколаївна

*Завжди говори правду дітям, навіть тоді, коли це невигідно для тебе.
*Не намагайся силою досягнути успіху.
*Будь великодушним — умій прощати.
*Не забувай хвалити.
*Хвали в міру, вміючи.
МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ | Просмотров: 3191 | Загрузок: 0 | Добавил: yrok | Дата: 30.03.2013 | Комментарии (0) Автор: 007